Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

  • piątek, 3 stycznia, 2020 4:01 PM
  • 0 Comment
  • 66 Views

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Urzędy które zajmują się morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić regulacje prawne związane z dokładnym weryfikowaniem ciężaru kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek zrobienia tej weryfikacji spoczywa na nadawcy ładunku, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już przed dwoma laty, ale sam problem widziano już dużo wcześniej, jednak z rozmaitych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego ciężaru i zadeklarowania przewoźnikowi oraz terminalowi. Wprowadzono także zakaz obsługiwania kontenerów, które nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na statekProponuje się na dzień dzisiejszy dwa sposoby sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszym sposobem będzie zważenie wypełnionego kontenera przy użyciu certyfikowanych wag, zaś drugi to sprawdzenie masy całego ładunku i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami od dawna był znany, i wielu lat było to mocno niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo wchodzi kilkanaście tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nawet małe różnice w zadeklarowanej wadze w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować dużo problemów w czasie płynięcia. Już wielokrotnie zdarzały się przypadki zapadania się kontenerów, kłopoty utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy też śmiertelne wypadki wśród załogi. W skrajnym przypadku, przy większych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do przechyłu i zatopienia jednostki, co już kilkukrotnie w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na kwestie bezpieczeństwa, a nie na dochody za wszelką cenę. Przez to można mieć nadzieję, że zdarzenia które się pojawiały w przeszłości nie będą się więcej powtarzać.

Inne wpisy na temat motoryzacji:

About the author