Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

  • piątek, 3 stycznia, 2020 4:04 PM
  • 0 Comment
  • 64 Views

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Chyba żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał żadnych szans na odpowiedni rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe lecz również pociągowe. W chwili obecnej kolejowa infrastruktura dużo do życzenia będzie pozostawiać, szczególnie na terenach portowych będzie jeszcze wiele rzeczy do wykonania w tych obszarach. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to w tym przypadku znacznie lepiej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu bieżącego roku do użytku została oddana linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie realizacji jest kolejny tor tej trasy, przez co już od połowy roku składy będą mogły się poruszać w każdą stronę, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z deklaracjami zarządu Gdańskiego portu przepustowość linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej prowadzonych jest kilka ważnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych jest w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest w porcie w Gdyni. Po pierwsze port ten ma w planach dostosować infrastrukturę kolejową do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania sporo dłuższych oraz cięższych składów niż aktualnie, bo aż do 740 metrów długości. Zrealizowana równocześnie gruntowna modernizacja systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie znacznie poprawi jakość obsługi przejazdów na terenie portu. Jednym ze znacznie większych projektów, które by mogły znacząco na długie lata poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest modernizacja dwóch tras które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy linie posiadają jedynie po pojedynczym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, więc obydwa z tych obszarów byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowana data ukończenia w roku 2021.

Inne wpisy na temat motoryzacji:

About the author