Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

  • piątek, 3 stycznia, 2020 3:59 PM
  • 0 Comment
  • 83 Views

Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Pomimo 6-procentowego spadku przeładunków włodarze portu w Gdyni zaliczają raczej poprzedni rok do ogromnie udanych. Zakończono bowiem parę poważnych projektów, nie tylko takich, które w dużym stopniu rozszerzają możliwości rozładunkowe, lecz dodatkowo zwiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Pośród wykonanych projektów ogromne znaczenie miały te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zakończono ich aż pięć w roku 2015. Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych Gdyński Port pozytywnie skończył również rok pod względem finansowym. Całkowite zyski netto wyniosły 47 milionów złotych, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż przed rokiem, ale też pamiętać trzeba że wtedy została przeprowadzona prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na niższy wynik miała też wpływ sytuacja na finansowych rynkach. Port mocno angażuje swoje pieniądze w różnego rodzaju lokaty i inne bezpieczne instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ciągu ostatniego czasu. Następnym czynnikiem który ma wpływ na ogólny wynik są szybciej rosnące koszty, następne oddawane do użytku obiekty przyczyniają się do znacznego skoku amortyzacji.
Szybkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po ubiegłym roku

Szybkie omówienie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Pośród produktów które są obsługiwane przez gdyński port duży spadek zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł blisko 11 procent. Duże znaczenie na taki stan rzeczy miało przejście do portu w Gdańsku kilku kluczowych klientów, co miało duże przełożenie na całkowity wynik. Gdynia jak na razie ma dość trudno jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskiem, ponieważ nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy a także odpowiednio pogłębionego toru wodnego, jakie to projekty dałyby możliwość obsługi statków o dwukrotnie większej ładowności. Sporemu zmniejszeniu uległ w roku 2015 także rozładunek węgla, z kolei to było wynikiem znacznego spadku eksportu tego surowca. Lecz straty te zrekompensowano prawie całkowicie przez przeładunek zbóż – tu w roku ubiegłym zanotowany został wzrost o blisko połowę, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania tak korzystnego wyniku przyczyniły się przede wszystkim inwestycje, które zostały poczynione, to znaczy przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego oraz duży magazyn na Nabrzeżu Śląskim.

Inne wpisy na temat motoryzacji:

About the author